Projecten

Infrastructuur

 

Provincie Gelderland

Verkenning, ontwerp en realisatie van provinciale (rond-)wegen en infrastructuur

·         N348 Zutphen-Deventer

·         N303 Harderwijk-Ermelo

·         N324 Wijchen

Contractmanagement namens de provincie met gemeenten, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties
Functie: Projectmanager verkeer en infrastructuur

 

Rijksweg 31 Leeuwarden-Drachten Concessie Wâldwei: Verdubbeling tot autoweg, inclusief een aquaduct en een beweegbare brug. De concessie-overeenkomst bevat design, build, maintenance, finance en transfer in het jaar 2022. (DBMFT) (Bouwsom € 60 mln)
Functie: Lid van het reviewteam ontwerp.


Provinciale weg N851 Meppel

Design en construct in opdracht van provincie Drenthe. Reconstructie van de provinciale weg met meer rijstroken, dynamische snelheidsinformatie en een verbeterd verkeerslichtensysteem. (Bouwsom 5 mln)

Functie: Contractmanager engineering, communicatie en begeleiding tijdens de uitvoering


Bouwcombinatie “Utrechtboog” Amsterdam

Detail engineering van de Utrechtboogeen 15 meter hoog en 2 km lang spoorwegviaduct in de spoorlijn Utrecht-Amsterdam (Engineering €1,2 mln).
Functie: Contractmanager

Villa Lysabetha Kroatië (zie pagina 5

aankoop bouwkavel aan zee in Rogoznica; projectmanagement architectonisch ontwerp, bouwvergunning, bouwmanagement en realisatie

 

Gebiedsontwikkeling


Zuiderzeehaven Kampen

Advies samenwerkingscontract publiek-private samenwerking ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven (66 ha) te Kampen (Realiseringskosten € 45 mln)


Stadscentrum Almere

Het ontwerp, de constructieberekeningen, het bestek, de aanbesteding en de directievoering over de onderbouw en het bovendek van het nieuw te realiseren stadscentrum met ondergrondse infrastructuur, leidingen, parkeren, busbaan en autoweg. (Bouwsom € 10 mln, engineering € 1,5 mln) Functie: Contractmanager


NAM Assen

Directie verantwoordelijkheid voor 400 km nauwkeurigheid waterpassing ter vaststelling van de bodemdaling in de drie noordelijke provincies van Nederland ten gevolge van aardgaswinning door NAM. (Projectkosten € 1 mln)


Schiphol

Onderzoek naar het kabinetsstandpunt inzake de PKB Schiphol(5e baan, externe veiligheid en verkeersontwikkeling landzijde)in opdracht van en rapporterend aan de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten- Generaal.
Functie: Projectleider-adviseur


Almere

Initiatieffase en realisering van de gebiedsontwikkeling Noorderplassen te Almere: een woon- en recreatiegebied van ca. 300 ha incl. 45 mln. m3 zandwinning en 250 woningen; een publiek- private samenwerking (PPS) met de gemeente Almere en samenwerkingsverbanden met verschillende projectontwikkelaars, architecten, bouw- en aannemingsmaatschappijen
Functie: Projectmanager haalbaarheidsonderzoek, planvoorbereiding, stedenbouwkundig plan en contractvorming.

 

Organisatie advies


Gemeente Epe

Advies en interim management van de afdeling Ruimte en Economie


Ministerie van Economische Zaken

Engineering Exchange Program Zuid-Afrika
Functie: initiatiefnemer

 

.