Diensten

PANTARIS adviseert en begeleidt projecten vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg:

  • Organisatieadvies en interim-management
  • Haalbaarheidsonderzoek, exploitatieopzet en rapportage
  • Advies en begeleiding van r.o.procedures; technisch- milieu- en natura onderzoek
  • Advies en begeleiding van aanbestedingsprocedures
  • Projectmanagement bouwen en infrastructuur
  • Contract- en omgevingsmanagement

 

Sleutelbegrippen

Actuele kennis van bestuurlijke processen en maatschappelijke effecten

Toepassen van effectieve contractvormen, efficiënte projectorganisatie en gestructureerde communicatie

Haalbaarheid en betaalbaarheid als basis voor stringente kostenbewaking

Resultaatgericht onderhandelen met kennis en het respecteren van werkprocessen en cultuur in zowel het bedrijfsleven en de advieswereld als bij maatschappelijke en ambtelijke organisatiesSamenwerking

PANTARIS werkt samen met specialisten op het gebied van aanbestedingsrecht, kostendeskundigheid, ruimtelijke ordening en ecologie